Název Strojový název Databázový název Podpora importu Podpora ext. ID
Kontakty kontakt aKontakty SUPPORTED ×
Adresy firem adresar aAdresar SUPPORTED ×
Databázový filtr: PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022
Události, aktivity udalost aUdalosti SUPPORTED ×
Typy událostí / aktivit typ-aktivity aTypAkt SUPPORTED ×
Typy nákladů na události / aktivity typ-nakladu aTypNaklAkt SUPPORTED ×
Náklady na události / aktivity naklad aNaklAkt NOT_DOCUMENTED
Bankovní spojení adresar-bankovni-ucet aBanSpoj NOT_DOCUMENTED ×
Skupiny firem skupina-firem aSkupFir SUPPORTED ×
Databázový filtr: (PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022) AND IdTypOrg = 1
Odběratelské smlouvy smlouva dSmlouvy SUPPORTED ×
Databázový filtr: TypPohybuK = 'typPohybu.prijem'
Dodavatelské smlouvy dodavatelska-smlouva dSmlouvy SUPPORTED ×
Databázový filtr: TypPohybuK = 'typPohybu.vydej'
Typy odběratelských smluv typ-smlouvy dTypSml SUPPORTED ×
Databázový filtr: TypPohybuK = 'typPohybu.prijem' AND (PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022)
Typy dodavatelských smluv dodavatelsky-typ-smlouvy dTypSml SUPPORTED ×
Databázový filtr: TypPohybuK = 'typPohybu.vydej' AND (PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022)
Stavy smluv stav-smlouvy dStavSml SUPPORTED ×
Databázový filtr: PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022
Položky smluv smlouva-polozka dPolSml NOT_DIRECT ×
Přijaté objednávky objednavka-prijata dDoklObch SUPPORTED ×
Databázový filtr: Modul = 'OBP'
Položky přijaté objednávky objednavka-prijata-polozka dPolObch NOT_DIRECT ×
Databázový filtr: Modul = 'OBP'
Dokladové řady - přijaté objednávky rada-objednavky-prijate dRady NOT_DOCUMENTED
Databázový filtr: (PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022) AND Modul = 'OBP'
Typy přijatých objednávek typ-objednavky-prijate dTypDokl NOT_DOCUMENTED ×
Databázový filtr: Prodejka = false AND Zapocet = false AND (((IdUcetObdobiOd IS NULL OR IdUcetObdobiOd IN (3,1,2,4)) AND (IdUcetObdobiDo IS NULL OR IdUcetObdobiDo IN (18,17,16,15,14,13,12,11,9,8,7,6,5,4))) AND PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022) AND IdTypOrg = 1 AND Modul = 'OBP'
Vydané objednávky objednavka-vydana dDoklObch SUPPORTED ×
Databázový filtr: Modul = 'OBV'
Položky vydané objednávky objednavka-vydana-polozka dPolObch NOT_DIRECT ×
Databázový filtr: Modul = 'OBV'
Typy vydaných objednávek typ-objednavky-vydane dTypDokl NOT_DOCUMENTED ×
Databázový filtr: Prodejka = false AND Zapocet = false AND (((IdUcetObdobiOd IS NULL OR IdUcetObdobiOd IN (3,1,2,4)) AND (IdUcetObdobiDo IS NULL OR IdUcetObdobiDo IN (18,17,16,15,14,13,12,11,9,8,7,6,5,4))) AND PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022) AND IdTypOrg = 1 AND Modul = 'OBV'
Dokladové řady - vydané objednávky rada-objednavky-vydane dRady NOT_DOCUMENTED
Databázový filtr: (PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022) AND Modul = 'OBV'
Vydané poptávky poptavka-vydana dDoklObch SUPPORTED ×
Databázový filtr: Modul = 'PPV'
Položky vydané poptávky poptavka-vydana-polozka dPolObch NOT_DIRECT ×
Databázový filtr: Modul = 'PPV'
Typy vydaných poptávek typ-poptavky-vydane dTypDokl NOT_DOCUMENTED ×
Databázový filtr: Prodejka = false AND Zapocet = false AND (((IdUcetObdobiOd IS NULL OR IdUcetObdobiOd IN (3,1,2,4)) AND (IdUcetObdobiDo IS NULL OR IdUcetObdobiDo IN (18,17,16,15,14,13,12,11,9,8,7,6,5,4))) AND PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022) AND IdTypOrg = 1 AND Modul = 'PPV'
Dokladové řady - vydané poptávky rada-poptavky-vydane dRady NOT_DOCUMENTED
Databázový filtr: (PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022) AND Modul = 'PPV'
Přijaté poptávky poptavka-prijata dDoklObch SUPPORTED ×
Databázový filtr: Modul = 'PPP'
Položky přijatých poptávek poptavka-prijata-polozka dPolObch NOT_DIRECT ×
Databázový filtr: Modul = 'PPP'
Typy přijatých poptávek typ-poptavky-prijate dTypDokl NOT_DOCUMENTED ×
Databázový filtr: Prodejka = false AND Zapocet = false AND (((IdUcetObdobiOd IS NULL OR IdUcetObdobiOd IN (3,1,2,4)) AND (IdUcetObdobiDo IS NULL OR IdUcetObdobiDo IN (18,17,16,15,14,13,12,11,9,8,7,6,5,4))) AND PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022) AND IdTypOrg = 1 AND Modul = 'PPP'
Dokladové řady - přijaté poptávky rada-poptavky-prijate dRady NOT_DOCUMENTED
Databázový filtr: (PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022) AND Modul = 'PPP'
Vydané nabídky nabidka-vydana dDoklObch SUPPORTED ×
Databázový filtr: Modul = 'NAV'
Položky vydané nabídky nabidka-vydana-polozka dPolObch NOT_DIRECT ×
Databázový filtr: Modul = 'NAV'
Typy vydaných nabídek typ-nabidky-vydane dTypDokl NOT_DOCUMENTED ×
Databázový filtr: Prodejka = false AND Zapocet = false AND (((IdUcetObdobiOd IS NULL OR IdUcetObdobiOd IN (3,1,2,4)) AND (IdUcetObdobiDo IS NULL OR IdUcetObdobiDo IN (18,17,16,15,14,13,12,11,9,8,7,6,5,4))) AND PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022) AND IdTypOrg = 1 AND Modul = 'NAV'
Dokladové řady - vydané nabídky rada-nabidky-vydane dRady NOT_DOCUMENTED
Databázový filtr: (PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022) AND Modul = 'NAV'
Přijaté nabídky nabidka-prijata dDoklObch SUPPORTED ×
Databázový filtr: Modul = 'NAP'
Typy přijatých nabídek typ-nabidky-prijate dTypDokl NOT_DOCUMENTED ×
Databázový filtr: Prodejka = false AND Zapocet = false AND (((IdUcetObdobiOd IS NULL OR IdUcetObdobiOd IN (3,1,2,4)) AND (IdUcetObdobiDo IS NULL OR IdUcetObdobiDo IN (18,17,16,15,14,13,12,11,9,8,7,6,5,4))) AND PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022) AND IdTypOrg = 1 AND Modul = 'NAP'
Položky přijaté nabídky nabidka-prijata-polozka dPolObch NOT_DIRECT ×
Databázový filtr: Modul = 'NAP'
Dokladové řady - přijaté nabídky rada-nabidky-prijate dRady NOT_DOCUMENTED
Databázový filtr: (PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022) AND Modul = 'NAP'
Přijaté faktury faktura-prijata dDoklFak SUPPORTED ×
Databázový filtr: Prodejka = false AND Modul = 'FAP'
Položky přijatých faktur faktura-prijata-polozka dPolFak NOT_DIRECT ×
Databázový filtr: Modul = 'FAP'
Typy přijatých faktur typ-faktury-prijate dTypDokl NOT_DOCUMENTED ×
Databázový filtr: Prodejka = false AND Zapocet = false AND (((IdUcetObdobiOd IS NULL OR IdUcetObdobiOd IN (3,1,2,4)) AND (IdUcetObdobiDo IS NULL OR IdUcetObdobiDo IN (18,17,16,15,14,13,12,11,9,8,7,6,5,4))) AND PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022) AND IdTypOrg = 1 AND Modul = 'FAP'
Dokladové řady - přijaté faktury rada-faktury-prijate dRady NOT_DOCUMENTED
Databázový filtr: (PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022) AND Modul = 'FAP'
Předpisy zaúčtování predpis-zauctovani uTypUcOp NOT_DOCUMENTED ×
Databázový filtr: (IdUcetObdobiOd IS NULL OR IdUcetObdobiOd IN (3,1,2,4)) AND (IdUcetObdobiDo IS NULL OR IdUcetObdobiDo IN (18,17,16,15,14,13,12,11,9,8,7,6,5,4))
dokladové řady rada dRady NOT_DOCUMENTED
Databázový filtr: PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022
Roční položky dokladové řady rocni-rada dRadyRok NOT_DOCUMENTED
Místa určení misto-urceni aMistUrc SUPPORTED ×
Předdefinované texty text wTexty NOT_DOCUMENTED ×
Pokladna pokladni-pohyb dDoklInt SUPPORTED ×
Databázový filtr: Zapocet = false AND Modul = 'POK'
Položky pokladních dokladů pokladni-pohyb-polozka dPolInt NOT_DIRECT ×
Databázový filtr: Zapocet = false AND Modul = 'POK'
Dokladové řady - pokladní doklady rada-pokladni-pohyb dRady NOT_DOCUMENTED
Databázový filtr: (PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022) AND Modul = 'POK'
Typy pokladních dokladů typ-pokladni-pohyb dTypDokl NOT_DOCUMENTED ×
Databázový filtr: Prodejka = false AND Zapocet = false AND (((IdUcetObdobiOd IS NULL OR IdUcetObdobiOd IN (3,1,2,4)) AND (IdUcetObdobiDo IS NULL OR IdUcetObdobiDo IN (18,17,16,15,14,13,12,11,9,8,7,6,5,4))) AND PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022) AND IdTypOrg = 1 AND Modul = 'POK'
Banka banka dDoklInt SUPPORTED ×
Databázový filtr: Zapocet = false AND Modul = 'BAN'
Typy bankovních dokladů typ-banka dTypDokl NOT_DOCUMENTED ×
Databázový filtr: Prodejka = false AND Zapocet = false AND (((IdUcetObdobiOd IS NULL OR IdUcetObdobiOd IN (3,1,2,4)) AND (IdUcetObdobiDo IS NULL OR IdUcetObdobiDo IN (18,17,16,15,14,13,12,11,9,8,7,6,5,4))) AND PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022) AND IdTypOrg = 1 AND Modul = 'BAN'
Dokladové řady - bankovní doklady rada-banka dRady NOT_DOCUMENTED
Databázový filtr: (PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022) AND Modul = 'BAN'
Položky vzájemných zápočtů banka-polozka dPolInt NOT_DIRECT ×
Databázový filtr: Modul = 'BAN'
Bankovní formáty format-elektronickeho-bankovnictvi dElbanFormat DISALLOWED
Databázový filtr: PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022
Ostatní pohledávky pohledavka dDoklFak NOT_DOCUMENTED ×
Databázový filtr: Prodejka = false AND Modul = 'PHL'
Položky ostatních pohledávek pohledavka-polozka dPolFak NOT_DOCUMENTED ×
Databázový filtr: Modul = 'PHL'
Typy ostatních pohledávek typ-pohledavky dTypDokl NOT_DOCUMENTED ×
Databázový filtr: Prodejka = false AND Zapocet = false AND (((IdUcetObdobiOd IS NULL OR IdUcetObdobiOd IN (3,1,2,4)) AND (IdUcetObdobiDo IS NULL OR IdUcetObdobiDo IN (18,17,16,15,14,13,12,11,9,8,7,6,5,4))) AND PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022) AND IdTypOrg = 1 AND Modul = 'PHL'
Dokladové řady - pohledávky rada-pohledavky dRady NOT_DOCUMENTED
Databázový filtr: (PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022) AND Modul = 'PHL'
Seznam bankovních účtů bankovni-ucet dBsp NOT_DOCUMENTED ×
Databázový filtr: ((IdUcetObdobiOd IS NULL OR IdUcetObdobiOd IN (3,1,2,4)) AND (IdUcetObdobiDo IS NULL OR IdUcetObdobiDo IN (18,17,16,15,14,13,12,11,9,8,7,6,5,4))) AND IdTypOrg = 1 AND Modul = 'BAN'
Seznam pokladen pokladna dBsp NOT_DOCUMENTED ×
Databázový filtr: ((IdUcetObdobiOd IS NULL OR IdUcetObdobiOd IN (3,1,2,4)) AND (IdUcetObdobiDo IS NULL OR IdUcetObdobiDo IN (18,17,16,15,14,13,12,11,9,8,7,6,5,4))) AND IdTypOrg = 1 AND Modul = 'POK'
Příkaz k úhradě prikaz-k-uhrade dPrikazUhr NOT_DOCUMENTED
Databázový filtr: TypPrikazK = 'typPrikazu.prikaz'
Položka příkazu k úhradě prikaz-k-uhrade-polozka dPolPrikazUhr DISALLOWED
Příkaz k inkasu prikaz-k-inkasu dPrikazUhr NOT_DOCUMENTED
Databázový filtr: TypPrikazK = 'typPrikazu.inkaso'
Položka inkasa prikaz-k-inkasu-polozka dPolPrikazUhr DISALLOWED
Doklady k úhradě doklad-k-uhrade dDoklFak DISALLOWED ×
Databázový filtr: Prodejka = false
Vzájemné zápočty vzajemny-zapocet dDoklInt NOT_DOCUMENTED ×
Databázový filtr: Zapocet = true AND Modul = 'BAN'
Typy zápočtů typ-vzajemnych-zapoctu dTypDokl NOT_DOCUMENTED ×
Databázový filtr: Prodejka = false AND Zapocet = true AND (((IdUcetObdobiOd IS NULL OR IdUcetObdobiOd IN (3,1,2,4)) AND (IdUcetObdobiDo IS NULL OR IdUcetObdobiDo IN (18,17,16,15,14,13,12,11,9,8,7,6,5,4))) AND PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022) AND IdTypOrg = 1 AND Modul = 'BAN'
Typy interních dokladů typ-interniho-dokladu dTypDokl NOT_DOCUMENTED ×
Databázový filtr: Prodejka = false AND Zapocet = false AND (((IdUcetObdobiOd IS NULL OR IdUcetObdobiOd IN (3,1,2,4)) AND (IdUcetObdobiDo IS NULL OR IdUcetObdobiDo IN (18,17,16,15,14,13,12,11,9,8,7,6,5,4))) AND PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022) AND IdTypOrg = 1 AND Modul = 'INT'
Dokladové řady - interní doklady rada-interniho-dokladu dRady NOT_DOCUMENTED
Databázový filtr: (PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022) AND Modul = 'INT'
Interní doklady interni-doklad dDoklInt NOT_DOCUMENTED ×
Databázový filtr: Zapocet = false AND Modul = 'INT'
Položky interních dokladů interni-doklad-polozka dPolInt NOT_DOCUMENTED ×
Databázový filtr: Zapocet = false AND Modul = 'INT'
Přehled všech dokladů doklad DISALLOWED
Vazby dokladu vazba dVazebTab DISALLOWED
Navázané doklady vazebni-doklad DISALLOWED
Příloha priloha wPriloha NOT_DOCUMENTED ×
Vydané faktury faktura-vydana dDoklFak SUPPORTED ×
Databázový filtr: Prodejka = false AND Modul = 'FAV'
Položky vydaných faktur a prodejek faktura-vydana-polozka dPolFak NOT_DIRECT ×
Databázový filtr: Modul = 'FAV'
Typy vydaných faktur typ-faktury-vydane dTypDokl NOT_DOCUMENTED ×
Databázový filtr: Prodejka = false AND Zapocet = false AND (((IdUcetObdobiOd IS NULL OR IdUcetObdobiOd IN (3,1,2,4)) AND (IdUcetObdobiDo IS NULL OR IdUcetObdobiDo IN (18,17,16,15,14,13,12,11,9,8,7,6,5,4))) AND PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022) AND IdTypOrg = 1 AND Modul = 'FAV'
Dokladové řady - vydané faktury rada-faktury-vydane dRady NOT_DOCUMENTED
Databázový filtr: (PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022) AND Modul = 'FAV'
Prodejní kasa prodejka dDoklFak NOT_DOCUMENTED ×
Databázový filtr: Prodejka = true AND Modul = 'FAV'
Seznam prodejních kas typ-prodejky dTypDokl NOT_DOCUMENTED ×
Databázový filtr: Prodejka = true AND Zapocet = false AND (((IdUcetObdobiOd IS NULL OR IdUcetObdobiOd IN (3,1,2,4)) AND (IdUcetObdobiDo IS NULL OR IdUcetObdobiDo IN (18,17,16,15,14,13,12,11,9,8,7,6,5,4))) AND PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022) AND IdTypOrg = 1 AND Modul = 'FAV'
Úhrada prodejka-platba dFormaUhrady NOT_DOCUMENTED
Práva viditelnosti dat pravo-viditelnosti wDataPrava NOT_DOCUMENTED
EET komunikace eet-komunikace NOT_DOCUMENTED
Kurzy kurz uKurzy SUPPORTED ×
Databázový filtr: TypKurzuK = 'typKurzu.obecny'
Účtový rozvrh ucet uUcty SUPPORTED ×
Databázový filtr: ((IdUcetObdobiOd IS NULL OR IdUcetObdobiOd IN (3,1,2,4)) AND (IdUcetObdobiDo IS NULL OR IdUcetObdobiDo IN (18,17,16,15,14,13,12,11,9,8,7,6,5,4))) AND IdTypOrg = 1
Měny mena uMeny NOT_DOCUMENTED
Databázový filtr: PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022
Státy stat aStaty NOT_DOCUMENTED
Databázový filtr: PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022
Činnost cinnost uCinnost NOT_DOCUMENTED ×
Databázový filtr: PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022
Střediska stredisko uStrediska SUPPORTED ×
Databázový filtr: PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022
Sazby DPH sazba-dph uSazbyDph NOT_DOCUMENTED ×
Zakázky zakazka uZakazky SUPPORTED ×
Databázový filtr: PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022
Typy zakázek typ-zakazky uTypZakazky SUPPORTED ×
Databázový filtr: PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022
Stavy zakázek stav-zakazky uStavZakazky SUPPORTED
Vyhodnocení zakázek hodnoceni-zakazky uVyhZakazky SUPPORTED
Databázový filtr: PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022
Konstantní symboly konst-symbol dKonSym NOT_DOCUMENTED
Databázový filtr: PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022
Měrné jednotky merna-jednotka cMerJed NOT_DOCUMENTED ×
Databázový filtr: PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022
Řádky přiznání DPH cleneni-dph uClenDph DISALLOWED
Databázový filtr: (PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022) AND IdStatu IN (39,124)
Řádky kontrolního hlášení DPH cleneni-kontrolni-hlaseni uClenKonVykDph DISALLOWED
Databázový filtr: IdStatu IN (39,124)
Standardní účetní osnova ucetni-osnova uStdUcty NOT_DOCUMENTED
Databázový filtr: (PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022) AND IdTypOrg = 1
Účetní období ucetni-obdobi nUcetObdobi NOT_DOCUMENTED
Typ organizace typ-organizace uTypOrg DISALLOWED
Databázový filtr: PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022
Kurzy pro cenotvorbu kurz-pro-cenotvorbu uKurzy NOT_DOCUMENTED ×
Databázový filtr: TypKurzuK = 'typKurzu.cenotvorba'
Kurzy pro přecenění kurz-pro-preceneni uKurzy DISALLOWED ×
Databázový filtr: TypKurzuK = 'typKurzu.preceneni'
Peněžní ústavy penezni-ustav aSmerKod NOT_DOCUMENTED
Databázový filtr: PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022
Poštovní směrovací čísla psc aPsc DISALLOWED
Štítky stitek wVybKlice NOT_DOCUMENTED ×
Databázový filtr: PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022
Skupiny štítků skupina-stitku wSkupVybKlic NOT_DOCUMENTED ×
Databázový filtr: PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022
Seznam zboží v režimu přenesení DPH preneseni-dph uDphPren NOT_DOCUMENTED
Databázový filtr: PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022
Upomínky sablona-upominky wSablona NOT_DOCUMENTED
Formy úhrady forma-uhrady dFormaUhradyCis NOT_DOCUMENTED
Databázový filtr: PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022
Stav obchodního dokladu stav-obchodniho-dokladu dStavDoklObchCis SUPPORTED
Databázový filtr: PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022
Zaúčtování formy úhrady forma-uhrady-zauctovani dFormaUhradyZauc NOT_DOCUMENTED
Certifikační autority certifikacni-autorita wAutCert NOT_DOCUMENTED
EET certifikáty certifikat-eet wOsCert SUPPORTED
Databázový filtr: UcelCertK = 'ucelCertK.eet' AND TypCertK = 'typCert.server'
Formy dopravy forma-dopravy dFormaDopravy NOT_DOCUMENTED
Databázový filtr: PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022
Čísla balíků cislo-baliku dCisloBal NOT_DOCUMENTED
Typy uživatelských vazeb typ-uzivatelske-vazby wVazbaTyp NOT_DOCUMENTED ×
Databázový filtr: PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022
Uživatelské vazby uzivatelska-vazba wVazba NOT_DOCUMENTED
Kraje určení intrastat-kraj-urceni iKrajUrc NOT_DOCUMENTED
Databázový filtr: PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022
Zvláštní pohyby intrastat-zvlastni-pohyb iZvlPoh NOT_DOCUMENTED
Databázový filtr: PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022
Obchodní transakce intrastat-obchodni-transakce iObchTrans NOT_DOCUMENTED
Databázový filtr: PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022
Dodací podmínky intrastat-dodaci-podminky iDodPodm NOT_DOCUMENTED
Databázový filtr: PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022
Druh dopravy intrastat-druh-dopravy iDruhDopr NOT_DOCUMENTED
Databázový filtr: PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022
Kurzy pro Intrastat intrastat-kurz uKurzy NOT_DOCUMENTED ×
Databázový filtr: TypKurzuK = 'typKurzu.intrastat'
Měrné jednotky intrastat-merna-jednotka iIntrMerJed NOT_DOCUMENTED
Databázový filtr: PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022
Kódy nomenklatury intrastat-kod-nomenklatury iNomen NOT_DOCUMENTED
Databázový filtr: PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022
Rezervace rezervace sRezervace NOT_DOCUMENTED
Skladové karty skladova-karta sKarty SUPPORTED ×
Ceník cenik cCenik SUPPORTED ×
Databázový filtr: PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022
Individuální ceník individualni-cenik DISALLOWED
Dodavatelé dodavatel cDodavatele SUPPORTED ×
Ceny pro odběratele/skupiny odběratelů, speciální kódy odberatel cOdberatele SUPPORTED ×
Typ sazby DPH cenik-typ-sazby-dph cTypSazbyDph SUPPORTED ×
Výrobní čísla vyrobni-cislo sVyrobniCislo NOT_DOCUMENTED
Cenové úrovně cenova-uroven cCenHlad NOT_DOCUMENTED ×
Databázový filtr: PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022
Ceníkové skupiny cenikova-skupina cSkupCen SUPPORTED
Poplatky poplatek cPoplatky SUPPORTED ×
Podobné podobne-zbozi cPodobne NOT_DOCUMENTED ×
Sady sady-a-komplety cSady SUPPORTED ×
Kusovník kusovnik cKusovnik NOT_DOCUMENTED ×
Evidence obalů EkoKom cenik-obal cEkoKom NOT_DOCUMENTED
Skupiny zboží a materiálu skupina-zbozi cSkupZboz SUPPORTED ×
Databázový filtr: (PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022) AND IdTypOrg = 1
Příjemky/výdejky skladovy-pohyb dDoklSklad NOT_DOCUMENTED ×
Databázový filtr: Modul = 'SKL'
Položky příjemky/výdejky skladovy-pohyb-polozka dPolSklad NOT_DOCUMENTED ×
Databázový filtr: Modul = 'SKL'
Dokladové řady - sklad rada-skladovy-pohyb dRady NOT_DOCUMENTED
Databázový filtr: (PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022) AND Modul = 'SKL'
Typy skladových dokladů typ-skladovy-pohyb dTypDokl NOT_DOCUMENTED ×
Databázový filtr: Prodejka = false AND Zapocet = false AND (((IdUcetObdobiOd IS NULL OR IdUcetObdobiOd IN (3,1,2,4)) AND (IdUcetObdobiDo IS NULL OR IdUcetObdobiDo IN (18,17,16,15,14,13,12,11,9,8,7,6,5,4))) AND PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022) AND IdTypOrg = 1 AND Modul = 'SKL'
Seznam skladů sklad dBsp NOT_DOCUMENTED ×
Databázový filtr: ((IdUcetObdobiOd IS NULL OR IdUcetObdobiOd IN (3,1,2,4)) AND (IdUcetObdobiDo IS NULL OR IdUcetObdobiDo IN (18,17,16,15,14,13,12,11,9,8,7,6,5,4))) AND IdTypOrg = 1 AND Modul = 'SKL'
Uzel stromu strom wUzel NOT_DOCUMENTED ×
Obecný strom strom-koren wStrom NOT_DOCUMENTED
Databázový filtr: PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022
Vazba uzlu na objekt strom-cenik wVazUzel NOT_DOCUMENTED ×
Mapování skladů mapovani-skladu sMapSklad NOT_DOCUMENTED ×
Umístění ve skladu umisteni-ve-skladu sUmisteni NOT_DOCUMENTED
Umístění ve skladu umisteni-ve-skladu-regal sUmisteni NOT_DOCUMENTED
Databázový filtr: TypUmisteniK = 'typUmisteniSklad.regal'
Umístění ve skladu umisteni-ve-skladu-police sUmisteni NOT_DOCUMENTED
Databázový filtr: TypUmisteniK = 'typUmisteniSklad.police'
Umístění ve skladu umisteni-ve-skladu-mistnost sUmisteni NOT_DOCUMENTED
Databázový filtr: TypUmisteniK = 'typUmisteniSklad.mistnost'
Atributy atribut cAtribut NOT_DOCUMENTED
Příslušenství prislustenstvi cPrislusenstvi NOT_DOCUMENTED
Číselník stavů položek ceníku typ-stavu-ceniku cStavCen NOT_DOCUMENTED
Číselník stavů položek ceníku stav-ceniku cStavCen NOT_DOCUMENTED
Typy atributů typ-atributu cTypAtribut NOT_DOCUMENTED
Databázový filtr: Standard = false
Skupiny atributů skupina-atributu cTypZbozi NOT_DOCUMENTED
Databázový filtr: Standard = false
Inventury inventura sInventura NOT_DOCUMENTED
Položky inventur inventura-polozka sPolInventura NOT_DOCUMENTED
Stav skladu k datu stav-skladu-k-datu DISALLOWED
Šarže a expirace sarze-expirace dPolSkladFbezVC DISALLOWED
Majetek majetek mMajetek NOT_DOCUMENTED ×
Databázový filtr: PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022
Leasing leasing mLeasing DISALLOWED ×
Databázový filtr: PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022
Typy majetků typ-majetku mTypMaj NOT_DOCUMENTED ×
Databázový filtr: ((IdUcetObdobiOd IS NULL OR IdUcetObdobiOd IN (3,1,2,4)) AND (IdUcetObdobiDo IS NULL OR IdUcetObdobiDo IN (18,17,16,15,14,13,12,11,9,8,7,6,5,4))) AND IdTypOrg = 1
Typy leasingů typ-leasingu mTypLeas DISALLOWED ×
Databázový filtr: ((IdUcetObdobiOd IS NULL OR IdUcetObdobiOd IN (3,1,2,4)) AND (IdUcetObdobiDo IS NULL OR IdUcetObdobiDo IN (18,17,16,15,14,13,12,11,9,8,7,6,5,4))) AND IdTypOrg = 1
Umístění umisteni mUmisteni NOT_DOCUMENTED ×
Databázový filtr: PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022
Odpisové skupiny odpisova-skupina mSazby NOT_DOCUMENTED
Databázový filtr: PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022
Události majetek-udalost mUdalosti NOT_DIRECT
Zápůjčky zapujcka mZapujcky NOT_DIRECT
Ostatní závazky zavazek dDoklFak NOT_DOCUMENTED ×
Databázový filtr: Prodejka = false AND Modul = 'ZAV'
Položky ostatních závazků zavazek-polozka dPolFak NOT_DOCUMENTED ×
Databázový filtr: Modul = 'ZAV'
Typy ostatních závazků typ-zavazku dTypDokl NOT_DOCUMENTED ×
Databázový filtr: Prodejka = false AND Zapocet = false AND (((IdUcetObdobiOd IS NULL OR IdUcetObdobiOd IN (3,1,2,4)) AND (IdUcetObdobiDo IS NULL OR IdUcetObdobiDo IN (18,17,16,15,14,13,12,11,9,8,7,6,5,4))) AND PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022) AND IdTypOrg = 1 AND Modul = 'ZAV'
Dokladové řady - závazky rada-zavazku dRady NOT_DOCUMENTED
Databázový filtr: (PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022) AND Modul = 'ZAV'
Uživatelské filtry filtr wFiltry SUPPORTED
Pokročilá parametrizace pomocí parametrů parametr wParam NOT_DOCUMENTED
Uživatelské dotazy uzivatelsky-dotaz wDotazy SUPPORTED ×
Parametry uzivatelsky-dotaz-parametr wDotazyParam NOT_DIRECT ×
Vlastnosti uzivatelsky-dotaz-vlastnost wDotazyProp NOT_DIRECT ×
Uživatelské tlačítko custom-button wcustbutton NOT_DOCUMENTED ×
Úložiště nastavení setting-store wSetting NOT_DOCUMENTED
Databázový filtr: IdUzivatel = 7
Úložiště globálního nastavení global-store wSetting NOT_DOCUMENTED
Databázový filtr: IdUzivatel = -1
Správa přehledů dashboard-panel wdashboardpanel NOT_DOCUMENTED
Sdílení přehledů dashboard-sharing wdashboardsharing NOT_DOCUMENTED
Insight insight wInsight NOT_DOCUMENTED
Automatický tisk autotisk dAutoTisk NOT_DOCUMENTED
Uživatelské transformace xslt wXslt NOT_DOCUMENTED
Uživatelské e-mailové šablony sablona-mail wSablonaMail NOT_DOCUMENTED
Obraty obrat uObraty NOT_DOCUMENTED
Stavy účtů stav-uctu DISALLOWED
Hlavní kniha hlavni-kniha DISALLOWED
Obratová předvaha obratova-predvaha DISALLOWED
Podklady DPH podklady-dph DISALLOWED
Souhrnné hlášení k DPH souhrnne-hlaseni-dph DISALLOWED
Účetní analýza zakázky analyza-zakazky DISALLOWED
Pohyby na účtech pohyb-na-uctech DISALLOWED
Účetní deník ucetni-denik DISALLOWED
Saldo saldo DISALLOWED
Soupis aktiv a pasiv rozvaha-po-uctech DISALLOWED
Soupis nákladů a výnosů vysledovka-po-uctech DISALLOWED
Nákupní, prodejní a skladové pohyby cenikovy-pohyb-nakup DISALLOWED
Nákupní, prodejní a skladové pohyby cenikovy-pohyb-prodej DISALLOWED
Výkaz hospodaření za měsíc vykaz-hospodareni DISALLOWED
Neuhrazené pohledávky/závazky po splatnosti po-splatnosti DISALLOWED
Stav úhrad k datu saldo-k-datu DISALLOWED
Seznam sestav sestava uSestavy DISALLOWED
Databázový filtr: PlatiOd <= 2022 AND PlatiDo >= 2022
Řádek sestavy radek-sestavy uSesRadky DISALLOWED
Subjekt subjekt wSubjekt DISALLOWED
Uložené řádky přiznání DPH radek-priznani-dph uRadekPriznaniDph DISALLOWED
Žurnál zurnal wZurnal DISALLOWED

Vysvětlivky

SUPPORTEDimport je plně podporovaný
NOT_DIRECTimport je podporovaný, ale nepřímo (např. položka faktury jen jako součást faktury)
NOT_DOCUMENTEDimport podporujeme, ale není dokumentovaný a nedoporučujeme jej používat
DISALLOWEDimport není vůbec podporovaný (je zakázaný)