Přes REST API je možné i zakládat firmy či obnovovat ze zálohy.

PUT /admin/zalozeni-firmy

Při zakládání firmy lze uvést tyto parametry:

?name=Firma Název nově zakládané firmy
?use-demo=true Nově založená firma má být naplněna demo daty (pouze pro kombinaci CZ a PODNIKATELE+PU)
?country=CZ Legislativa nově založené společnosti (viz níže)
?org-type=PODNIKATELE+PU Typ organizace nově založené společnosti (viz níže)
?ic=123 IČO společnosti, které má být použito pro základní nastavení (plátce DPH, sídlo, spisová značka, ...)
?vatid=CZ456daňové identifikační číslo společnosti

Povinným údajem je pouze name. Pokud nevyhovují výchozí hodnoty, je třeba uvést i country a org-type. Pokud je uvedeno i ic, při zakládání firmy se doplní některé další údaje z ARESu.

Možné hodnoty parametrů jsou:

?country= CZ Česká republika
  SK Slovenská republika
Pro country=CZ:
?org-type= PODNIKATELE+PU Podnikatelé – podvojné účetnictví
  PODNIKATELE+DE Podnikatelé – daňová evidence
  NEZISKOVE Neziskové organizace
  ROZPOCTOVE Příspěvkové organizace
Pro country=SK:
?org-type= PODNIKATELIA+PU Podnikatelé – podvojné účetnictví
?org-type= PODNIKATELIA+DE Podnikatelé – daňová evidence (jednoduché účtovnictvo)

Jako obvykle, pozor na to, že hodnoty musí být v URL správně zakódovány. Odpověď v případě úspěšně založené firmy je 201 a URL firmy v hlavičce Location.