REST API ABRA Flexi dokáže exportovat a importovat data v různých formátech. Typ výstupního formátu může být určen příponou (.xml, .json) nebo pomocí hlavičky v HTTP požadavku (Accept / Content-Type). Formát jako přípona je nepovinný a má přednost před HTTP hlavičkou. Pokud je uvedeno Accept: */* je vrácena HTML forma.

ABRA Flexi podporuje tyto formáty:

Název Poznámka Přípona Content-Type Import?
HTML HTML stránka pro zobrazení informací na webové stránce. .html text/html ne
XML Strojově čitelná struktura ve formátu XML. .xml application/xml ano
JSON Strojově čitelná struktura ve formátu JSON. .js
.json
text/javascript
application/json
ano
CSV Tabulkový výstup do formátu CSV. .csv
.csv?encoding=iso-8859-2
text/csv ano
DBF Databázový výstup ve formátu DBF (dBase). .dbf
.dbf?encoding=iso-8859-2
application/dbf ano
XLS Tabulkový výstup ve formátu Excel. .xls application/ms-excel ano
ISDOC Formát e-fakturace - ISDOC.
Parametry importu: typDokl - Typ faktury (povinný), typUcOp - Předpis zaúčtování. Oba typu identifikátor.
.isdoc
.isdocx
?typDokl=code:FAKTURA
&typUcOp=code:NÁKUP%20SLUŽBY
application/x-isdoc
application/x-isdocx
ano
EDI Elektronická výměna dat (EDI) ve formátu INHOUSE. .edi application/x-edi-inhouse ano
PDF Generování tiskového reportu. Jedná se o stejnou funkci, která je dostupná v aplikaci. Export do PDF. .pdf
.pdf?report-name=vydejka
application/pdf ne
vCard Výstup adresáře do formátu elektronické vizitky vCard. .vcf text/vcard ne
iCalendar Výstup do kalendáře ve formátu iCalendar. Lze takto exportovat události, ale také třeba splatnosti u přijatých či vydaných faktur. .ical text/calendar ne