Přes REST API (i přes webové rozhraní) lze vygenerovat faktury ze smluv (buďto všech nebo jedné konkrétní). Jde o jednoduché volání přes PUT nebo POST:

/c/firma/smlouva/generovani-faktur.xmlVygeneruje faktury pro všechny smlouvy
/c/firma/smlouva/1/generovani-faktur.xmlVygeneruje faktury pro smlouvu s ID 1

Při volání přes REST API má odpověď (ve formátu XML) následující podobu:

<winstrom version="1.0">
  <operation>Generování faktur</operation>
  <success>ok</success>
  <messages>
    <message>Počet úspěšně vygenerovaných faktur: 1</message>
  </messages>
  <errors>
    <error>...</error>
  </errors>
</winstrom>

Element success může nabývat hodnot ok, partial, failed a unknown:

okVygenerování faktur proběhlo v pořádku (ale nemusely být vygenerovány žádné faktury, pokud to nebylo potřeba)
partialPro některé smlouvy proběhlo vygenerování faktur v pořádku, ale u jiných smluv došlo k chybě
failedNebyly vygenerovány žádné faktury, u některých smluv došlo k chybě
unknownNemělo by nikdy nastat

Elementy message obsahují hlášení o úspěchu (nejvýše jedno), elementy error chybová hlášení (jedno pro každou smlouvu, u které došlo k chybě).