Přes REST API lze zadat skladovou inventuru

Pro obě akce lze využít HTTP metodu: GET.

Vygeneruj doklady

Vygeneruje skladové pohyby, tak aby programové množství na skladě odpovídalo tomu skutečnému.

Služba je dostupná na adrese: /c/{firma}/inventura/{id}/vygeneruj-doklady?typDoklId={idDokl}, kde {firma} je databázový idenfitikátor firmy, {id} je databázový identifikátor inventury, {idDokl} je databázový identifikátor požadovaného typu dokladu pro skladový pohyb.

V případě úspěšného vykonání služby je vracen HTTP status 200 společně s odpovědí:

 • Pokud se liší zadaný stav od toho programového:

    <?xml version="1.0" ?>
    <winstrom version="1.0">
    <success>true</success>
    <message>Doklady byly úspěšně vygenerovány.</message>
    </winstrom>
  
 • Pokud se neliší zadaný stav od toho programového:

    <winstrom version="1.0">
    <success>true</success>
    <message>Při inventuře nevznikl žádný inventurní rozdíl.</message>
    </winstrom>
  

Aktualizuj stavy

Aktualizuje programový stav, který se díky později vytvořeným skladovým pohybům může lišit od toho uvedeného na inventuře.

Služba je dostupná na adrese: /c/{firma}/inventura/{id}/aktualizuj-stavy, kde {firma} je databázový idenfitikátor firmy, {id} je databázový identifikátor inventury.

V případě úspěšného vykonání služby je vracen HTTP status 200.

Vlož položky

Do inventury vloží vybrané ceníky s výchozím množstvím. Vloží pouze ty ceníky, které se v inventuře nenachází. Nemění množství pro ceníky, které jsou již obsaženy v inventuře. Akceptuje pouze ty skladové karty, které přísluší účetnímu období inventury.

Služba je dostupná na adrese: /c/{firma}/inventura/{id}/vloz-polozky, kde {firma} je databázový idenfitikátor firmy, {id} je databázový identifikátor inventury.

Parametry se předávají v těle požadavku:

 • filter - je filtr pro výběr skladových karet
 • initialValueNull - s hodnotou true určí že výchozí množství má být null jinak bude 0.0.

Ukázka:

    <winstrom version="1.0">
     <filter>(cenik='code:CENIK')</filter>
     <initialValueNull>true</initialValueNull>
    </winstrom>
  

Skladové karty patřící do jiného účetního období než inventura budou vynechány.

V odpovědi je uvedeno kolik položek bylo vloženo do inventury.

    <winstrom version="1.0">
     <success>true</success>
     <stats>
      <created>1</created>
      <updated>0</updated>
      <deleted>0</deleted>
      <skipped>0</skipped>
      <failed>0</failed>
     </stats>
     <results>
      <result></result>
     </results>
    </winstrom>