Přes REST API (i přes webové rozhraní) lze odeslat doklad e-mailem. Aby to fungovalo, je třeba nastavit připojení k SMTP serveru. Do souboru flexibee-server.xml (na Linuxu v /etc/flexibee/flexibee-server.xml) doplňte následující hodnoty:

smtp.hostAdresa SMTP serveru, typicky localhost (SMTP server běží na stejném stroji jako ABRA Flexi Server)
smtp.portPort SMTP serveru, typicky 25; nepovinné
smtp.defaultFromVýchozí e-mailová adresa odesílatele
smtp.encryptionRežim zabezpečení SMTP komunikace:
none
bez zabezpečení (výchozí)
starttls
zabezpečená komunikace, pokud ji server podporuje (příkaz STARTTLS)
tls
vyžadované přepnutí na zabezpečenou komunikaci (TLS)
ssl
plně zabezpečená komunikace (SSL)
smtp.auth.userPřihlašovací jméno, pokud SMTP server vyžaduje autentizaci; nepovinné
smtp.auth.passwordHeslo; nepovinné

Pozn.: pokud potřebujete nějaké další konfigurační hodnoty, např. pro SSL, dejte nám vědět.

Odeslání dokladu přes REST API na správně nakonfigurovaném serveru pak znamená PUT (resp. POST) na URL /c/firma/faktura-vydana/1/odeslani-dokladu.xml s následujícími parametry:

&to=email@example.comAdresát; parametrů to lze uvést více
&cc=email@example.comKopie; parametrů cc lze uvést více
&subject=Doklad ABCPředmět e-mailu
&sablona=code:SABLONAUživatelská e-mailová šablona
&report-lang=enJazyk přílohy PDF

Musí být zadán alespoň jeden adresát nebo adresát na kopii. Jako odesílatel (hlavička From) bude uveden aktuální uživatel, pod kterým odeslání provádíte, případně výchozí hodnota z konfigurace.

V těle požadavku může být tělo e-mailu v textové podobě kódované v UTF-8. E-mail bude odeslán v textové nebo HTML variantě podle šablony, která je momentálně nastavená v ABRA Flexi.

V parametru sablona může být uveden identifikátor některého záznamu z evidence sablona-mail. Tato šablona má přednost před textem v těle požadavku.

Jako součást e-mailu bude v příloze odeslána PDF a případně i ISDOC podoba dokladu. Jazyk PDF lze měnit parametrem report-lang. Pokud není parametr uveden, bude použit výchozí jazyk e-mailu.

Kompletní příklad odeslání dokladu z příkazové řádky použitím nástroje curl:

curl -k -L -u uzivatel:heslo -X PUT -d 'Dobrý den,

zasíláme Vám slíbený dokument.

S pozdravem

...' "https://localhost:5434/c/firma/faktura-vydana/1/odeslani-dokladu.xml?to=email@example.com&subject=Doklad%20ABC"

Všimněte si zejm. předmětu – jako obvykle, parametry v URL musí být správně zakódovány.

Poznámka: je nutné uvést buď odeslani-dokladu.xml nebo hlavičku Accept: text/xml.

Přizpůsobování e-mailových zpráv

V ABRA Flexi lze upravovat zasílané zprávy takto:

  • Přizpůsobení textu – lze upravit v typu dokladu výchozí text, který bude použit pro zasílání dokladů.
  • Přizpůsobení šablony

Přizpůsobení šablony e-mailové zprávy

Základem je zapnutí vývojářeského adresáře (developerDirectory). Kompletní popis je delší, ale nás zajímá pouze část s nastavením a následně úpravou šablony:

  1. Je potřeba upravit flexibee-server.xml (kde jej najít?) a přidat tam
    <entry key="developerDirectory">/devel/</entry>

    Místo /devel/ dejte adresář, kde budou data pro modifikaci (např. C:\Projekty\FlexiBee\).
  2. Restartovat ABRA Flexi
  3. V daném adresáři je potřeba vytvořit adresář "default" (tzv. výchozí instance - jiná hodnota má smysl pouze v cloudovém provozu) a v něm adresář s identifikátorem firmy (ten je stejný jako přes webové rozhraní). Případně je možné použít speciální identifikátor "!all" (bez uvozovek).
  4. Nakopírovat ukázkové skripty do $developerDirectory/$instance/!all a pro nás jsou důležité soubory z adresáře mail-templates.

Automatické odeslání dokladů

ABRA Flexi podporuje automatické odeslání všech neodeslaných dokladů, které jsou označené k odeslání.

Odeslání lze vynutít příkazem:

curl -H "Accept: application/xml" -u winstrom:winstrom -X PUT -L https://demo.flexibee.eu:5434/c/demo/faktura-vydana/automaticky-odeslat-neodeslane