Tiskové sestavy dostupné v aplikaci je možné získat i přes REST API, a to obvykle jak pro konkrétní záznam, tak pro celý seznam. URL vypadají takto:

/c/<identifikátor firmy>/<evidence>.pdf
/c/<identifikátor firmy>/<evidence>/<ID záznamu>.pdf

Konkrétní sestavu lze vybrat použitím parametru report-name. Pokud je potřeba, lze vybrat i jazyk sestavy; k tomu slouží parametr report-lang. Podporované jazyky jsou cs, sk, en a de.

Lze vygenerovat i elektronicky podepsané PDF. Tato funkce má několik omezení: funguje pouze s certifikáty uloženými v ABRA Flexi, a uložen smí být právě jeden certifikát. Je třeba v URL uvést parametr report-sign=true. V budoucnu bude možné vybrat z uložených certifikátů, který se má použít.

Kompletní URL může vypadat např. takto:

/c/firma/faktura-vydana/1.pdf?report-name=dodaciList
/c/firma/faktura-vydana/1.pdf?report-name=dodaciList&report-lang=en
/c/firma/faktura-vydana/1.pdf?report-name=dodaciList&report-sign=true

Přehled podporovaných reportů pro danou evidenci najdete na /c/<identifikátor firmy>/<evidence>/reports (např. pro fakturu). Výstup lze opět exportovat ve formátech XML či JSON.

Výstup obsahuje tyto informace:

  • reportId: identifikátor reportu. Uvádí se jako parametr report-name při volání
  • reportName: uživatelský název. Je zobrazen v aktuálním jazyce (dle prohlížeče/agenta).
  • isDefault: je sestava výchozí? Tj. volí se při stisku rychlého tlačítka.
  • predvybranyPocet: některé sestavy jsou přehledové, některé tisknou konkrétní záznam. Nabývá hodnot 1 a N.
  • rozsiritelna: existuje k tiskové sestavě její rozšířená verze?
  • sumovana: podporuje tisková sestava sumaci?