ABRA Flexi může vyžadovat podpis faktury před vystavením příkazu k úhradě (viz. nastavení). Rest API umožňuje podepsat fakturu pomocí akce sign-for-payment. Ke zrušení podpisu slouží akce unsign-for-payment.

Příklad použití:

<winstrom version="1.0">
  <faktura-prijata id="123" action="sign-for-payment" />
</winstrom>

Akci lze vyvolat i dávkově nad skupinou dokladů pomocí filtru:

<winstrom version="1.0">
  <faktura-prijata filter="datSplat gt now()" action="sign-for-payment" />
</winstrom>