Vzájemný zápočet je fiktivní bankovní výpis, kterým jsou prováděny zejména úhrady pohledávek a závazků na principu vzájemných zápočtů.

<winstrom version="1.0">
 <faktura-vydana>
  <id>code:FAV1</id>
  <typDokl>code:FAKTURA</typDokl>
  <bezPolozek>true</bezPolozek>
  <sumOsv>100.0</sumOsv>
 </faktura-vydana>
 <faktura-prijata>
  <id>code:FAP1</id>
  <typDokl>code:FAKTURA</typDokl>
  <cisDosle>F123</cisDosle>
  <datSplat>2017-12-31+01:00</datSplat>
  <bezPolozek>true</bezPolozek>
  <sumOsv>100.0</sumOsv>
 </faktura-prijata>
</winstrom>

Pro připravené faktury lze provést zápočet následujícím způsobem:

<winstrom version="1.0">
 <vzajemny-zapocet>
  <id>code:ZAP+0016/2017</id>
  <typDokl>code:ZAPOCET</typDokl>
  <typPohybuK>typPohybu.prijem</typPohybuK>
  <!-- částka úhrady -->
  <sumOsv>1.0</sumOsv>
  <bezPolozek>true</bezPolozek>
  <sparovani>
   <uhrazovanaFak type="faktura-vydana">code:FAV1</uhrazovanaFak>
   <zbytek>castecnaUhrada</zbytek>
  </sparovani>
  <!-- číslo zápočtu -->
  <cisSouhrnne>ZAP-123</cisSouhrnne>
 </vzajemny-zapocet>
 <vzajemny-zapocet>
  <id>code:ZAP+0017/2017</id>
  <typDokl>code:ZAPOCET</typDokl>
  <typPohybuK>typPohybu.vydej</typPohybuK>
  <sumOsv>1.0</sumOsv>
  <bezPolozek>true</bezPolozek>
  <sparovani>
   <uhrazovanaFak type="faktura-prijata">code:FAP1</uhrazovanaFak>
   <zbytek>castecnaUhrada</zbytek>
  </sparovani>
  <cisSouhrnne>ZAP-123</cisSouhrnne>
 </vzajemny-zapocet>
</winstrom>

Může se stát, že částky na uhrazujícím a uhrazovaném dokladu nesouhlasí (zbývá část doplatit), v takovém případě se import řídí hodnotou v tagu zbytek. Lze zvolit tyto hodnoty:

 • ne: zbytek nesmí nastat; pokud k němu dojde, jedná se o chybu
 • castecnaUhrada: pokud je částka na uhrazujícím dokladu menší než na uhrazovaném, jedná se o částečnou úhradu

Analogicky lze provádět i odpárování:

<winstrom version="1.0">
 <vzajemny-zapocet>
  <id>code:ZAP+0016/2017</id>
  <odparovani>
   <uhrazovanaFak type="faktura-vydana">code:FAV1</uhrazovanaFak>
  </odparovani>
 </vzajemny-zapocet>
</winstrom>